3-6 EYLÜL DÜNYA HALK SAĞLIĞI HAFTASI

3-6 EYLÜL DÜNYA HALK SAĞLIĞI HAFTASI

 

 

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl 3-9 Eylül tarihleri arası Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta kapsamında halk sağlığının ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin önemi vurgulanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı “Sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil; bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak tanımlamaktadır. Halk sağlığı açısından en önemli amaç, sağlık sorunlarının ortaya çıkmasını engellemek ve ilaca gereksinim duymadan sağlık sorunlarını atlatabilmesini sağlamaktır. Toplumsal olarak bakıldığında; bir hastalığı önlemek, hastalık oluştuktan sonra onu tedavi etmekten daha verimli bir sonuç sağlar.

            Halk sağlığı uygulaması sağlıklı bireyin sağlıklı toplumu oluşturacağı anlayışından yola çıkarak, bireyin anne rahminden hayatının sonuna kadar olan tüm süreçte sağlıklı yaşam sürmesini, hastalıklardan korunmasını, bireyi sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi sağlamayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak amacıyla bireylerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek için gereken tüm sağlık hizmetlerini sunmak esastır. Bireyi fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi ile bir bütün olarak görür, sağlık hizmetini kişiye hem sağlıklı iken hem hasta iken sunar. Sadece hastaneye ulaşanları değil tüm toplumu kapsayan bir oluşumdur.

Koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmak, eğitimler düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve hayat standardını yükseltmek halk sağlığı çalışmalarının temel amaçlarındandır.