AKREP SOKMALARI

akreppps

Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?

Kuvvetli bir lokal reaksiyon oluşturur.

 • Ağrı
 • Ödem
 • İltihaplanma, kızarma, morarma
 • Adale krampları, titreme ve karıncalanma
 • Huzursuzluk, havale gözlenebilir.

Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

 • Sokmanın olduğu bölge hareket ettirilmez,
 • Yatar pozisyonda tutulur,
 • Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır,
 • Yara üzerine hiçbir girişim yapılmaz.  

* * * EN KISA SÜRE İÇİNDE BİR SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURULMALIDIR.

* * * AĞIR VAKALARDA 112’ye HEMEN TELEFON EDİLMELİDİR.

Akrep sokmasının evreleri

Evre 1. Sokulan alanda ağrı, parestezi olması Pozitif “tap testi” (dokunmakla veya vurmakla ağrının şiddetlenmesi)

Evre 2. Birinci evreye ek olarak akrebin soktuğu alandan farklı yerlerde ağrı ve parestezi olması

Evre 3. Nöromüsküler disfonksiyon (ekstremitelerde ani kasılma ve çekilmeler, huzursuzluk, istem dışı kas hareketleri) veya kraniyal sinir disfonksiyonundan (bulanık görme, anormal göz hareketleri, hipersalivasyon, dilde fasikülasyon, yutma güçlüğü, üst hava yolu disfonksiyonu, peltek konuşma) birinin olması.

Evre 4. 3. evredeki bulgulardan her ikisinin de olması

Tanı

Öykü, belirti ve bulgulara dayanılarak konur. Mezobuthus gibbosus sokmasına bağlı olarak daha çok bölgesel belirtiler görülürken Androctonus crassicauda öldürücü zehirlenmelere neden olabilir. Her iki tür akrep sokmasında da, 10 yaşından küçük çocuklar ve 65 yaşın üzerindekilerde ciddi toksik etki ve ölüm riski fazladır.

Androctonus crassicauda sokmasında lökositoz ve hiponatremi görülür. Serum amilaz ve kreatin fosfokinaz düzeyleri yükselir.

Tedavi

 • Acil  tedavi gerekiyorsa temel ve ileri yaşam desteği verilir.
 • Küçük çocuklar ve 65 yaşın üzerindeki yetişkinler yatırılarak tedavi edilmelidir.
 • Konvülsiyon varsa diazepam ven içine yetişkinde 5-10 mg, en çok 30 mg; çocukta 5 yaşın altında 0,1-0,3 mg/kg, 5 yaşın üstünde 1-2 mg, en çok 10 mg verilir. Diğer seçenek midazolam (İ.V. 0,1-0,2 mg/kg)’dır.
 • Hipertansiyonda yetişkinlerde benzodiazepinlerle sedasyon (İ.V. diazepam 5-10 mg, gerekirse 5-10 dakikada bir yinelenerek) yararlıdır. Taşikardi yoksa, nitroprussid (ven içine 0,1-10 mikrogram/kg/dk % 5 dekstrozun sudaki çözeltisi içinde) ya da nitrogliserin (yetişkinlere ven içine infüzyonla, 5-100 mikrogram/ dk) verilir. Nitrogliserinin 40 mikrogram/dk’dan daha hızlı infüzyonunun methemoglobinemiye neden olabileceği unutulmamalıdır.
 • Taşikardiyle birlikteyse, esmolol ven içine 25-100 mikrogram/kg/dk ya da propranolol ven içine (Türkiye’de ven içine verilecek ticari biçimi yoktur) 0,02-0,1 mg/ kg verilir.
 • Kardiyojenik şok ve akciğer ödeminin tedavisinde dobutamin (Konsantre Dobutamin® 250 mg/20 mL flakon, ven içine 5-20 mikrogram/kg/dakika infüzyonla) verilir.
 • Ağrıyı azaltmak için opioid türevleri verilir