AŞI TAKVİMİ

asiiitakvimi

asi-takvimi_4

BCG : Bacille Calmette-Guerin Aşısı
DaBT-İPA-Hib : Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b Aşısı (Beşli Karma aşı)
KKK : Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı
DaBT-İPA : Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif PolioAşısı (Dörtlü Karma aşı)
OPA : Oral Polio Aşısı
KPA : Konjuge Pnömokok Aşısı
Td : Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı
R : Rapel (Pekiştirme)